Seven Churches

Yedi Kiliselerin Turizm Açısından Önemi Nedir?

1 – MS 1. yüzyılda St John (Aziz Yuhanna) tarafından Patmos adasından İzmir, Manisa, Denizli illerimizde bulunan 7 antik kente 7 mektup yazılmıştır.

2 – Bu mektupların hepsi daha sonra İncil’in 27.nci ve son bolumu olan Revelation (Vahiy) bölümünde yerlerini almıştır.

3 – ‘Seven Churches of Revelation’ ismi buradan gelmektedir

4 – Efes, İzmir, Bergama, Akhisar, Sart, Alaşehir, Laodikya

5 – MS 1. yüzyılda Hıristiyanlığın ilk yayılmaya başladığı donemde bina olarak bir kilise bulunmamaktadır. Mektuplar MS 1. yüzyılda bu 7 şehirdeki Hıristiyan cemaatlerine yazılmıştır. 7 Kilise denildiğinde aslen cemaatler kastedilmektedir. Bugün bu antik kentlerdeki kalıntılar sembolik 7 Kiliseler mekanı olarak ziyaret edilmektedir.

6 – 27 bölümden oluşan İncil’in son bolumu tamamen İzmir merkezli Ege Bölgesi’ne ayrılmıştır.

7 – Bugün 7 Kiliseler yabancı üniversite, dini okul, ve kiliselerde ders olarak okutulmaktadır. Normal halktan insanlar da 7 Kiliseleri görmek için ülkemize seyahat etmektedirler.

8 – Gelen insanlar içinden bazılarının yorumları şöyledir: “Biz bu 7 Kiliselerin dünya üzerinde halen var olduğunu ve gidip görebileceğimizi bilmiyorduk. Geldiğimiz için çok mutluyuz.”

9 – Yeterli tanıtım yapmadığımız için dünyada halen 7 Kiliselerin ülkemizde var olduğunu ve oralara seyahat edebileceklerini bilmeyen büyük bir kitle mevcuttur.

10 – Yeterli tanıtım ile, bu büyük kitleden ülkemize her yıl 1 Milyon ilave turist gelebileceğine inanıyoruz. Sürekli ve etkin tanıtım ile bu sayı daha da artabilir.

11 – 7 Antik Kent’in girişine o kentin 7 Kiliselerden bir tanesi olduğunu söyleyen birer pano yapılmalıdır.

12 – Yedi Kiliselerin ülkemizde olduğunun tanıtımı için “Kültür ve İnanç Turizmi Derneği” tarafından planlananlar;

  • 7 Kiliseler logosu
  • 7 Kiliseler haritası/broşürü
  • 7 Kiliseler eşantiyon/hatıra eşya
  • 7 Kiliseler tanıtım videosu
  • 7 Kiliseler tur programları
  • 7 Kiliseler için her yıl düzenlenebilecek Uluslararası Organizasyon
  • Yerel halkın ve yöneticilerinin konunun ‘turizm potansiyeli’ hakkında bilgilendirilmesi

Levent Oral
Başkan
Kültür ve İnanç Turizmi Derneği

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *